thời gian UTC
Giờ
(24 Jun)
(24 Jun)
UTC bù đắp: UTC + 9.5
Latitude
-11.5333
Kinh độ
130.833
Mặt Trời Mọc
07:08
Hoàng hôn
18:30
Transit
12:49

Application

Ứng dụng