thời gian UTC
Giờ
(13 Dec)
(14 Dec)
UTC bù đắp: UTC + 9.5
Latitude
-11.5333
Kinh độ
130.833
Mặt Trời Mọc
06:19
Hoàng hôn
19:02
Transit
12:40

Application

Ứng dụng