thời gian UTC
Giờ
(24 Sep)
(24 Sep)
UTC bù đắp: UTC + 9.5
Latitude
-11.5333
Kinh độ
130.833
Mặt Trời Mọc
06:37
Hoàng hôn
18:40
Transit
12:38

Application

Ứng dụng