United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)

Múi giờ

thời gian UTC
UTC + 1

UTC + 1

UTC + 1

UTC + 1

Flag
nước Mã ISO2
GB
Thủ đô
Lục địa
Châu Âu

Các nước láng giềng

Application

Ứng dụng

Hàng giờ

nguồn gốc

Quốc gia

Thành phố

mục tiêu

Quốc gia

Thành phố

Chuyển đổi giờ

thời gian khác nhau : giờ