French Polynesia

Múi giờ

thời gian UTC
UTC - 9

UTC - 9.5

UTC - 10

UTC - 10

Flag
nước Mã ISO2
PF
Thủ đô
Lục địa
Châu Đại Dương

Các nước láng giềng

Application

Ứng dụng

Hàng giờ

nguồn gốc

Quốc gia

Thành phố

mục tiêu

Quốc gia

Thành phố

Chuyển đổi giờ

thời gian khác nhau : giờ