Giày

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :25
 • eu :39
 • us :6
 • uk :5.5
 • it :38
 • universel :
 • inch :9.8425

Trượt, Quần đùi bó, đồ lót

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :96-100
 • eu :48-50
 • us :4
 • uk :
 • universel :L-XL
 • inch :37-39
 • nom_ancien :patron

Áo khoác, váy, áo len, áo

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :96-100
 • eu :50
 • us :40
 • uk :
 • universel :L
 • inch :

Quần, Váy

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :96/100
 • eu :50
 • us :40
 • uk :40
 • universel :XXL
 • inch :
 • Levi's :
 • Dockers :
 • Redskins :

Áo sơ mi

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :41-42
 • eu :3
 • us :unknown
 • uk :
 • universel :L
 • inch :17

Găng tay

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :20
 • eu :7,5
 • us :L
 • uk :
 • universel :L
 • inch :

Hat

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :58-59
 • eu :58-59
 • us :M
 • uk :7(1/8) - 7(1/4)
 • universel :M
 • inch :

Giày

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :25
 • eu :39
 • us :7.5
 • uk :5.5
 • it :38
 • inch :9.8425
 • universel :

Trượt, Quần đùi bó, đồ lót

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :96-100
 • eu :48-50
 • us :4
 • uk :
 • universel :L
 • inch :37-39

Áo khoác, váy, áo len, áo

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :98-102
 • eu :44
 • us :12
 • uk :16
 • universel :XXL
 • inch :

Quần, Váy

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :90/98
 • eu :50
 • us :20
 • uk :22
 • universel :unknown
 • inch :39-40
 • Levi's :34/36
 • Dockers :36
 • Redskins :

Bra

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm trên ngực :86-88
 • cm dưới vú :68-72
 • eu :85 (C)
 • us :32C
 • uk :32C
 • universel :

Găng tay

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :20
 • eu :7,5
 • us :L
 • uk :
 • universel :L
 • inch :

Hat

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :58-59
 • eu :58-59
 • us :M
 • uk :7(1/8) - 7(1/4)
 • universel :M
 • inch :

Giày

Size quần áo :
nguồn gốc :
chuyển đổi
 • cm :25
 • eu :39
 • us :6
 • uk :5.5
 • it :38
 • universel :
 • inch :9.8425

Application

Ứng dụng