thời gian UTC
Giờ
(24 Sep)
(24 Sep)
UTC bù đắp: UTC + 1
Latitude
49.2
Kinh độ
-1.88334
Mặt Trời Mọc
07:01
Hoàng hôn
18:57
Transit
12:59

Application

Ứng dụng

Xem thời gian tại các địa điểm gần Jersey :

Ireland
United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)