thời gian UTC
Giờ
(21 Aug)
(21 Aug)
UTC bù đắp: UTC + 10
Latitude
-38.0667
Kinh độ
143.867
Mặt Trời Mọc
07:04
Hoàng hôn
17:50
Transit
12:27

Application

Ứng dụng