thời gian UTC
Giờ
(13 Dec)
(13 Dec)
UTC bù đắp: UTC + 4
Latitude
24.28
Kinh độ
54.22
Mặt Trời Mọc
07:00
Hoàng hôn
17:34
Transit
12:17

Application

Ứng dụng

Xem thời gian tại các địa điểm gần Abu Dhabi :

Saudi Arabia
United Arab Emirates