thời gian UTC
Giờ
(17 Jan)
(16 Jan)
UTC bù đắp: UTC - 6
Latitude
74.6955
Kinh độ
-93.1708
Mặt Trời Mọc
Hoàng hôn
Transit
12:22

Application

Ứng dụng