Azerbaijan

Múi giờ

thời gian UTC
UTC + 4

Flag
nước Mã ISO2
AZ
Thủ đô
Lục địa
Châu Á
Tiền tệ

Các nước láng giềng

Application

Ứng dụng

Hàng giờ

nguồn gốc

Quốc gia

Thành phố

mục tiêu

Quốc gia

Thành phố

Chuyển đổi giờ

thời gian khác nhau : giờ