CVE - TJS

Chọn tiền tệ:

Application

Ứng dụng

Cape Verde Escudo ( CVE )


Tiền tệ CVE (Cape Verde Escudo) là tiền tệ của quốc gia Cape Verde , Cape Verde

Tất cả các tỷ lệ trao đổi tiền tệ CVESomoni ( TJS )


Tiền tệ TJS (Somoni) là tiền tệ của quốc gia Tajikistan , Tajikistan

Tất cả các tỷ lệ trao đổi tiền tệ TJS