CVE - PGK

Chọn tiền tệ:

Application

Ứng dụng

Cape Verde Escudo ( CVE )


Tiền tệ CVE (Cape Verde Escudo) là tiền tệ của quốc gia Cape Verde , Cape Verde

Tất cả các tỷ lệ trao đổi tiền tệ CVEKina ( PGK )


Tiền tệ PGK (Kina) là tiền tệ của quốc gia Papua New Guinea , Papua New Guinea

Tất cả các tỷ lệ trao đổi tiền tệ PGK